Inlägg

The Big Challenge

The Big Challenge is an educational competition to motivate students to learn English and it takes place not only in Sweden but also in Austria, Germany, France and Spain.
It’s a series of questions with multiple choice answers divided into 5 different levels of difficulty.
The students received diplomas for participating and the school got some new English material. Especially the younger students thought it was fun and some older students performed really well. We look forward to the Big Challenge next year.

You can visit their website: http://www.thebigchallenge.com/se/

The Big Challenge är en pedagogisk tävling och dess syfte är att motivera elever att lära sig engelska. Tävlingen hålls inte bara i Sverige men även i Schweiz, Tyskland, Frankrike och Spanien. Den består av en rad flervalsfrågor uppdelad i 5 olika nivåer. Eleverna fick diplom för deras deltagande och skolan fick nytt material på engelska. Speciellt de yngre eleverna tyckte att det var väldigt roligt och vissa äldre elever fick mycket bra resultat. Vi ser fram emot till att vara med  i The Big Challenge även nästa år!