Köregler & ansökningsformulär

Beta School har ett kösystem för antagande till utbildningen på skolan. Antagandet till skolan bestäms av den tid eleven stått i kön. Undantag från denna regel görs för nyanlända elever. Enligt skollagen tillämpar vi dess regel om att 5 % av sökande nyanlända går före den fasta kön vid antagande till skolan.

De urvalskriterier Beta School är följande:

För fristående grundskolor har Skolinspektionen i första hand accepterat följande urvalsgrunder:

• Syskonförtur
• Elever som gått i skolans förskoleklass
• Kötid
• Närhetsprincip

Ansökan görs på blankett.http://www.betaschool.eu/blanketter/