Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

• stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
• utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
• underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
• öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.
Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns lärare på skolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till enhetsansvarig så att enheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas via epost till: beta.school@yahoo.com

eller med vanlig post till: Beta School, Att: Suzanne Zangan, Stora Mans väg 11B, 125 59 Älvsjö

Du kan även ringa till: 073 511 24 00

Du som vårdnadshavare och förälder trots ovanstående åtgärder inte är nöjd med resultatet har Du möjlighet att föra fram Ditt klagomål till Skolinspektionen.
www.skolinspektionen.se

Inom 10 arbetsdagar skall rektor/Huvudmannen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Klicka här för att ladda ner blankett för Klagomålshantering