Infomentor

 

Beta School samarbetar med Infomentor för att stötta eleverna så att alla ska nå målen och få med sig de verktyg i form av förmågor och kunskaper som behövs i livet efter skolan.

AESNM! – Alla elever ska nå målen!

Infomentor arbetar med skolutveckling med en lärplattform och kompetensutveckling för bättre skolresultat.

Läs mer om Infomentor