Vi gör så här! #3 #4

Välkommen till Beta School!

Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser

Samarbeten

Vi vill passa på att tacka våra vänner

Beta School bedriver ett aktivt och kontinuerligt samarbete med ett antal företag och organisationer i syfte att erhålla rätt kompetens inom olika viktiga områden för en skola. Dessa samarbeten har direkt koppling till de krav som ställs av lagar och styrdokument för en skolverksamhet. Nedan kan ni läsa mer om respektive partner och även klicka vidare till deras hemsida för mer information..

Andra viktiga länkar – Stockholms Stad, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Montessoripedagogik, Vårdguiden, BUP och BVC

Aktuellt

Om oss

Hur vi jobbar

Beta School är en modern skola i Långbro Park Älvsjö som utmanar elevens utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.

På vår skola tar vi ansvar utifrån de lagar och styrdokument som gäller för en grundskola. För att möta ett föränderligt samhälle ska vi som verkar i skolan ge eleven en kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Alla ska kunna känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet. Vi har därför utvecklat en egen modell för hur systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i skolan ska bedrivas – där alla har möjlighet att komma till tals inom alla områden för att ständigt arbeta med både små och större förbättringar.

Vi arbetar kontinuerligt mer med att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring demokratifrågor. Vårt uppdrag är att utveckla elevernas kunskaper om det demokratiska systemet och alla barn och elever får möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli hörda. Det är viktigt att utbilda eleverna att söka ömsesidig förståelse, att uppskatta tolerans och att lära sig att kritisera orättvisor – både med hjälp av teori och praktik antingen på lokal eller global nivå.

Vi har absolut noll tolerans mot minsta tendens till trakasserier och mobbning, både bland elever och vuxna. Alla ska kunna gå till sin arbetsplats med glädje. Vi måste alla ta alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier på allvar och gemensamt använda oss av de rutiner som finns på skolan.

Vi förväntar oss delaktighet från alla som berörs direkt eller indirekt i skolans verksamhet och vi kommer alltid se till att värna om elevens integritet och utveckling – både avseende kunskaper men också socialt och emotionellt. Båda sidor är lika viktiga för oss i vår skola!

Kontakta oss

Det är bara att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar

Beta School

Besöksadress: Stora Mans väg 11B, 125 59 Älvsjö

Postadress: Stora Mans väg 11B, 125 59 Älvsjö


Skolledning

Suzanne Zangan

Elevhälsoteam Rektor

@ beta.school@yahoo.com

   0735 112 400


Roger Danielsson

Konsult Skoldialogen

@  roger@catalyt.com


Skolexpedition

Nicoleta Pop

Administratör

nicoleta.pop@betaschool.eu

+46(0)709505561

Skolexpedition Öppettider:

måndag-fredag                    kl 08.00-16.30

Lunchstängt                         kl 12.00-12.30


Personal

Sarah Lundberg

Klasslärare åk 1-2

@   sarah.lundberg@betaschool.eu


Abdul Hassan

Lärare MA , FY, KE, TE

@   abdul.hassan@betaschool.eu


Moni Zaidi

Lärare SO

@   moni.zaidi@betaschool.eu


Midia Ibrahim

Lärare ENG och biologi

@   midia.ibrahim@betaschool.eu


Sisen Amedi
Lärare SV och HKK
@ sisen.amedi@betaschool.eu

Haris Harbas

Lärare IDH

@   haris.harbas@betaschool.eu


Joel Danielsson

Lärare MU

@   joel.danielsson@betaschoo.eu


Julissy Cermeno

Lärare MU och Bild

Spanska åk 6-9

@    julissy.cermeno@betaschool.eu


Gertrude Etbon

Lärare MA, ENG, HKK 

gertrude.etbon@betaschool.eu


Modersmål – och Moderna språklärare

Anna Elfara

Studiehandledare, modersmålslärare

@   anna.elfara@betaschool.eu


Sinan Wali
Lärare franska och modersmålslärare

Adam Maha Shek
Modersmålslärare

@ adam.maha.shek@betaschool.eu


Akhtar Sahebmanshad

Lärare förskoleklass och fritids

Modersmålslärare

@    akhtar.sahebmanshad@betaschool.eu


Fritidspersonal

Nikola Liptakova

Lärare Bild,  Slöjd och Fritidsledare 

nikola.liptakova@betaschool.eu