Hem

Beta school tror på elevens egen förmåga. Här får alla elever möjlighet att klara skolarbetet med lust och glädje. Vi håller hårt på att ha max 15 elever i varje klass.

Matematik, Engelska och ämnet Svenska är våra karaktärsämnen. De ligger högt på skolans timplan. IT används som ett verktyg i undervisningen av både elever och lärare. Beta School är en F-9-skola för alla årskurser. I Beta School får ditt barn en lugn och trygg skolgång från förskoleklass till och med årskurs 9.

Vår skola ligger nära ett skogsområde med spännande natur med parker, lekplatser och fågeldammar. Skolan har även sin egen kolonilott.